Seznami potrebščin za šolsko leto 2024/2025

Objavljamo sezname šolskih potrebščin. Najdete jih TUKAJ. Navedeni so učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025.

Osnovna šola Idrija omogoča učencem, da si brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada na začetku šolskega leta. Večina to možnost izkoristi. Dolžnost učencev je, da z izposojenim gradivom ustrezno ravnajo in ga na koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico.

Če si učbenikov ne želite izposoditi, prosimo, izpolnite ODJAVNICO in jo prinesite v šolsko knjižnico ali pošljite na elektronski naslov do 28. junija 2024.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo učno gradivo, to je delovne zvezke, prejeli v brezplačno uporabo prvi teden pouka.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja vsa sredstva za delovanje učbeniškega sklada in za nakup učnih gradiv za prvo triletje.

Elektronski naslov knjižnice: knjiznica.osidrija@os-idrija.si

Seznami šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Objavljamo sezname šolskih potrebščin. Najdete jih TUKAJ. Navedeni so učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2022/2023.

Osnovna šola Idrija omogoča učencem, da si brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada šole na začetku šolskega leta in večina to možnost izkoristi. Dolžnost učencev je, da z izposojenim gradivom ustrezno ravnajo in ga na koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico.

Če si učbenikov ne želite izposoditi, prosimo, izpolnite ODJAVNICO in jo pošljite po pošti ali na elektronski naslov v šolsko knjižnico do 30. junija 2022.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo učno gradivo, to je delovne zvezke, prejeli v brezplačno uporabo prvi teden pouka.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vsa sredstva za delovanje učbeniškega sklada in za nakup učnih gradiv za prvo triletje.

Elektronski naslov knjižnice: knjiznica.osidrija@guest.arnes.si

 

Knjižnica odpira svoja vrata

Šolska knjižnica vas ponovno vabi med bogato zalogo gradiva. Delovanje bo še vedno prilagojeno trenutnim razmeram.

Šolska knjižnica bo odprta samo za izposojo in vračanje gradiv. Čitalnica bo zaprta, kar pomeni, da v prostoru ne bo možno brati, pisati nalog, uporabljati računalnika.  Zadrževali se boste lahko samo kratek čas, le da si boste izposodili in vrnili gradivo. Odprta bo od srede, 8. 9., dalje po običajnem urniku od 7. do 14. ure.

Učenci 1. triletja v knjižnico ne bodo prihajali sami, ampak v dogovoru z razredničarkami, predvidoma vsakih 14 dni.

Vsi uporabniki morajo ob obisku upoštevati splošna pravila in predvsem paziti na medsebojno varnostno razdaljo. V knjižnici je lahko istočasno največ 5 obiskovalcev. Učenci morajo uporabljati obrazne maske.

Učbeniški sklad

Prvi in drugi teden pouka si bodo učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih bo potrebno na koncu šolskega leta vrniti.

Prvošolci, drugošolci in tretješolci pa bodo prejeli brezplačna učna gradiva. Teh ne vračate.

Učence in starše prosimo, da izposojene učbenike doma pregledate in obvezno zavijete v nov ovitek, ki ga boste morali ob koncu šolskega leta odstraniti.

Na ovitke dodajte nalepko z imenom, priimkom in razredom. Tako se boste izognili zamenjavam učbenikov med sošolci.

Učbenike si zgolj izposojate, dobite jih v brezplačno uporabo, zato ste dolžni  z njimi ravnati skrbno in odgovorno.

Seznami šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Objavljamo sezname šolskih potrebščin. Najdete jih TUKAJ. Navedeni so učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2021/2022.

Osnovna šola Idrija omogoča učencem, da si brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada šole na začetku šolskega leta in večina to možnost izkoristi. Dolžnost učencev je, da z izposojenim gradivom ustrezno ravnajo in ga na koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico.

Če si učbenikov ne želite izposoditi, prosimo, izpolnite ODJAVNICO in jo pošljite po pošti ali na elektronski naslov v šolsko knjižnico do 30. junija 2021.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo učno gradivo, to je delovne zvezke, prejeli v brezplačno uporabo prvi teden pouka.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vsa sredstva za delovanje učbeniškega sklada in za nakup učnih gradiv za prvo triletje.

Elektronski naslov knjižnice: knjiznica.osidrija@guest.arnes.si

Z 12. 4. 2021 šolska knjižnica odprta za vse uporabnike

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se učenci vračajo v šolo k običajnemu pouku.

Šolska knjžnica bo za izposojo in vračanje knjig ter drugih gradiv ponovno na voljo vsem učencem.

Čitalnica bo zaprta.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo v knjižnico prihajali v dogovoru z razredničarkami.

Vsi uporabniki morajo ob obisku upoštevati splošna pravila in predvsem paziti na medsebojno varnostno razdaljo.

V knjižnici je lahko istočasno največ 5 obiskovalcev.

Hvala za razumevanje.