Šolske potrebščine

Seznam šolskih potrebščin v šolskem letu 2021/2022 za matično šolo:

1. razred             2. razred          3. razred             4. razred              5. razred

6. razred             7. razred          8. razred             9. razred


Seznam šolskih potrebščin v šolskem letu 2021/2022 za podružnično šolo Godovič: 

1. razred             2. razred           3. razred             4. razred            5. razred


Seznam šolskih potrebščin v šolskem letu 2021/2022 za podružnično šolo Zavratec:

1. razred            2. razred           3. razred            4. razred