Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. Je ločen del šolske knjižnice, obdelan po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih.Učenci in učenke si lahko iz učbeniškega sklada izposojajo komplete učbenikov. Izposoja učbenikov je brezplačna.

Skrbnica učbeniškega sklada, šolska knjižničarka, do začetka junija ugotovi potrebe po učbenikih za naslednje šolsko leto. Učenci prejmejo učbenike prvi teden pouka v novem šolskem letu. Ob izteku šolskega leta morajo uporabniki učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, učenec plača odškodnino.