Raznovrstno branje

V bogato založeni šolski knjižnici skrbimo za reden dotok novega mladinskega in strokovnega gradiva.

Raziskujete, listate, proučujete, berete ga lahko za potrebe šole, dela ali krajšanje prostega časa.

Hranimo dela s seznamov bralnih značk, domačih branj, aktualnih literarnih in drugih tekmovanj.

Dobro branje vam na željo tudi priporočimo.