Domače branje

Učenci in učenke v posameznem šolskem letu obvezno preberejo predpisano število raznovrstnih književnih besedil za domače branje. Nabor del predlagajo učitelji slovenščine od 4. do 9. razreda. Uskladijo ga s knjižničarkama in možnostmi šolske knjižnice.

Roke obravnave, do kdaj bodo morali učenci knjige prebrati, določijo učitelji na začetku šolskega leta. Datumi se lahko med šolskim letom nekoliko spremenijo zaradi prilagajanja obravnavi ostale učne snovi in drugim okoliščinam.

Gradivo za domače branje je v knjižnici na voljo v večjem, a omejenem, številu izvodov. Ni ga dovolj za vse učence v oddelku. Odgovornost vsakega posameznika je, da delo prebere v čim krajšem možnem času ter s tem zagotovi pravočasen dostop tudi drugim učencem.