Učbeniški sklad

Prvi in drugi teden pouka si bodo učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih bo potrebno na koncu šolskega leta vrniti.

Prvošolci, drugošolci in tretješolci pa bodo prejeli brezplačna učna gradiva. Teh ne vračate.

Učence in starše prosimo, da izposojene učbenike doma pregledate in obvezno zavijete v nov ovitek, ki ga boste morali ob koncu šolskega leta odstraniti.

Na ovitke dodajte nalepko z imenom, priimkom in razredom. Tako se boste izognili zamenjavam učbenikov med sošolci.

Učbenike si zgolj izposojate, dobite jih v brezplačno uporabo, zato ste dolžni  z njimi ravnati skrbno in odgovorno.