Bralna značka

Bevkova bralna značka

 

 

 

Bevkova bralna značka poteka v Idriji že od leta 1963. Združuje veliko generacij bralcev, ki prostovoljno berejo (še vedno) v velikem številu. Tako ima bralna značka najdaljšo tradicijo med programi spodbujanja branja na Slovenskem, vključuje največ bralcev in mentorjev z raznolikimi pristopi motiviranja za branje.

Bralna značka poteka pod okrilljem Društva Bralna značka Slovenije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Branje vsako leto začnemo na dan zlatih knjig, 17. septembra, na obletnico rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka (1890–1970). Zaključimo ga uradno 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke. Učenci so nagrajeni z zaključnimi prireditvami, prvošolci in zlati bralci s knjižnimi darili Društva BZ Slovenije, zadnja leta pa so zlati bralci, ki berejo vsa leta šolanja, povabljeni na nagradni izlet.

Šolski knjižničarki v sodelovanju z mentorji branja pripravljava priporočilne sezname knjig, ki pomagajo mentorjem in bralcem pri izbiri bralnih gradiv.

Seznam knjig za Bevkovo bralno značko v šolskem letu 2023/2024:

1. razred        2. razred         3. razred         4. razred         5. razred

6. razred         7. razred         8. in 9. razred

 


Eko bralna značka 2023/2024

Eko bralna značka učence seznanja s pomembnostjo ohranjanja neokrnjene narave in gospodarnega ravnanja z dobrinami. Seznami del so prilagojeni starosti otrok. Sprva so brali učenci od 1. do 9. razreda, trenutno pa so na različne načine (izdelki, plakati, predstavitve) dejavni učenci od 1. do 5. razreda.

Eko bralna značka

 


Angleška bralna značka

Angleška bralna značka (EPI Reading Badge) je prostovoljni del pouka angleškega jezika. Mentorji so učitelji angleščine, ki usmerjajo v branje učence od 1. do 9. razreda. Spodbujajo branje tujejezičnih knjig, kar je odlično orodje za utrjevanje angleščine ter širjenje besednega zaklada.

 


Nemška bralna značka

Nemška bralna značka (Bücherwurm) poteka v okviru izbirnega predmeta nemščina. Vodi jo učiteljica Urška Boškovič za učence od 4. do 9. razreda. Bralci utrjujejo znanje nemškega jezika, bogatijo besedni zaklad in se navdušujejo za branje nemške literature.

 


Zgodovinska bralna značka

Zgodovinsko bralno značko Berem kot zgodovinar vodi učiteljica Marija Majnik. Skozi nabor del učenci širijo ter poglabljajo znanje zgodovine. Izbirajo lahko med poučnimi in leposlovnimi deli. 

Seznam del je na voljo v spletni učilnici ter v šolski knjižnici.