Projekti za spodbujanje branja

Bralna motivacija je pomembna naloga šolske knjižnice. Z namenom spodbujanja učencev za branje z učitelji in različnimi organizacijami sodelujemo v mnogih projektih ter dejavnostih. Učenci take posebnosti navadno zelo dobro sprejmejo, saj jim popestrijo običajno šolsko delo ter jim nudijo drugačen vpogled v literaturo, delo in življenje avtorjev.

Že vrsto let smo vključeni v projekt Bralnice pod slamnikom, prav tako v Projekt rastem s knjigo. Med bolj svežimi pa so bralne strategije Montserrat Sarto, Minute za branje, Torkovih 20, izmenjava knjižnih kazalk.