Bralnice pod slamnikom

 

 

 

Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom vodi in organizira MIŠ založba v sodelovanju s splošnimi in šolskimi knjižnicami. Spodbuja motivacijo za branje in omogoča različne dejavnosti, od poustvarjanja do srečevanj z ustvarjalci mladinske književnosti iz Slovenije in sveta.

Osnovna šola Idrija se je festivalu, ki poteka od leta 2011, sprva pridružila samostojno, zadnja leta pa dejavnosti potekajo v sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico idrija.

Naši učenci so se srečali s sledečimi ustvarjalci:

2022/2023: Nataša Konc Lorenzutti

2021/2022: Peter Škerl, Cvetka Sokolov

2020/2021: Prostovoljno spletno srečanje z norveško pisateljico Mino Lystad. Pogovor je vodil Boštjan Gorenc – Pižama.

2019/2020: Igor Karlovšek

Skupina šestošolcev se je udeležila slovesnega odprtja festivala v Domžalah in se srečala z Boštjanom Gorencem – Pižamo, Nino Mav Hrovat, Tino Bilban, Slavkom Preglom in Róbertom Farkasom.

2018/2019: Peter Škerl

2017/2018: Kevin Brooks, Toon Tellegen, Damijan Stepančič

2016/2017: Marjolijn Hof, Žiga X Gombač

2015/2016: Anna Woltz

2014/2015: Nataša Konc Lorenzutti