Bralne strategije

 

 

 

 

 

 

 

Knjižničarka Mira Tratnik in učiteljica slovenščine Tjaša Petkovšek sta se jeseni 2019 udeležili izobraževanja v organizaciji založbe Malinc Da branje ne postane španska vas. Simpatično poimenovanje je podnaslovljeno kot izobraževanje mentoric in mentorjev branja. Naslanjujoč na knjigo Strategije motiviranja za branje avtorice Montserrat Sarto je bila izpeljana množica delavnic, ki so ponudile znanje za izvedbo strategij v praksi.

V šolskem letu 2019/2020 smo strategije uporabljali predvsem v 6. c razredu, preizkusili smo jih tudi v 2. triletju znotraj prednovoletnih Minut za branje ter v 9. razredu v okviru priprave na srečanje s pisateljem Igorjem Karlovškom (del projekta Bralnice pod slamnikom). Dobili smo pozitivne odzive in rezultate. Način dela je pester, učence postavi v aktivno vlogo, sili jih k razmišljanju, natančnemu spremljanju branih del in odlomkov. Strategije jim omogočajo razumevanje književnih likov, ponotranjanje, osmišljanje, uzaveščanje branega.

2023/2024

  • 12. 10. 2023: Bralna strategija O kom govorimo?, obravnavano delo Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči

2022/2023

  • 23. 1. 2023: Bralna strategija O kom govorimo?, obravnavano delo Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči

2021/2022

  • 6. 1. 2022: Bralni strategiji Kaj se je zgodilo pred tem?, Motiš se?, obravnavano delo Mark Twain: Slavni pleskar Tom;
  • 12. in 13. 4. 2022: Bralna strategija Kdo, kaj, komu?, obravnavano delo Cvetka Sokolov: Bo res vse v redu?

2020/2021

  • 8. 10. 2020: Bralna strategija O kom govorimo?, obravnavano delo Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči

2019/2020

  • 8. 10. 2019: Bralna strategija O kom govorimo?, obravnavano delo Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči;
  • 26. 11. 2019: Bralni strategiji Kaj se je zgodilo pred tem?, Motiš se?, obravnavano delo Mark Twain: Slavni pleskar Tom;
  • 16.-19.12. 2019: Bralni strategiji Kdo, kaj, komu?, Čigavo je to?, obravnavano delo Astrid Lindgren: Božični večer s Piko Nogavičko;
  • Bralna strategija Zakaj?, obravnavano delo Igor Karlovšek: Preživetje;
  • 10. 3. 2020: Bralni strategiji Izvoli, to je tvoje, V tujih čevljih, obravnavano delo Bogomir Magajna: Ananas.