O KNJIŽNICI

KONTAKT:

 

OŠ Idrija

Šolska knjižnica

Lapajnetova 50

5280 Idrija

 

telefon:

05 37 26 220

 

e-naslov:

knjiznica@os-idrija.si


URNIK:

ODPRTO: vsak šolski dan od 7.00 do 14.00.

ZAPRTO: kadar knjižničarki izvajata pouk, se udeležita izobraževanj, zbolita.


ZAPOSLENI:

Mira Tratnik – vodja knjižnice

Martina Vidmar


O KNJIŽNICI:

V bogato založeni šolski knjižnici, ki šteje približno 30.000 knjižničnih enot, si lahko učenci in zaposleni izposodijo knjižnično gradivo za delo v čitalnici in razredih ali pa si ga izposodijo na dom. Knjižnica je za izposojo odprta od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure. Razredi obiščejo knjižnico štirikrat letno v okviru pouka knjižnično informacijsko znanje. Knjižničarki skrbita za promocijo knjige in branja s pomočjo bralnih značk za učence in zaposlene, z organizacijo obiskov ustvarjalcev, s pripravo tematskih razstav ter aktivnim sodelovanjem v različnih projektih.

V okviru centralne knjižnice deluje nabava in obdelava gradiva za podružnični šoli Godovič in Zavratec. Knjižnično gradivo in učbeniški sklad sta računalniško obdelana, izposoja je računalniško vodena.