Rastem s knjigo

 

 

 

Rastem s knjigo je projekt spodbujanja bralne kulture. Poteka po vsej Sloveniji in celo v zamejstvu. Osnovnošolce, vključeni so vsi sedmošolci, motivira za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuja k obiskovanju splošnih in šolskih knjižnic.

Javna agencija za knjigo RS s številnimi drugimi ustanovami pripravi napotke za izvedbo, izbere knjigo in ostala gradiva, ki pomagajo k dobri izvedbi projekta.

Uradni začetek je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat  izbrane knjige dostavijo v vse splošne knjižnice v Sloveniji.

Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice Obisk knjižnice vključuje še spoznavanje knjižnice, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Na naši šoli se sedmošolci s projektom predhodno seznanijo v okviru knjižnično informacijskega znanja v šolski knjižnici, kjer po obisku Mestne knjižnice in čitalnice izvedemo kulturni dan z raznovrstnim programom, med drugim so se učenci povezali s svetom z mednarodno izmenjavo knjižnih kazalk. Knjigo berejo za domače branje v okviru ur slovenščine.

Skupaj navijajmo za branje!

Rastem s knjigo 2022/2023