Rastem s knjigo

 

 

 

Rastem s knjigo je projekt spodbujanja bralne kulture. Poteka po vsej Sloveniji in celo v zamejstvu. Osnovnošolce, vključeni so vsi sedmošolci, motivira za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuja k obiskovanju splošnih in šolskih knjižnic.

Javna agencija za knjigo RS s številnimi drugimi ustanovami pripravi napotke za izvedbo, izbere knjigo in ostala gradiva, ki pomagajo k dobri izvedbi projekta.

Uradni začetek je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat  izbrane knjige dostavijo v vse splošne knjižnice v Sloveniji.

Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice.

Na naši šoli so se sedmošolci vrsto let s projektom predhodno seznanili v okviru knjižnično informacijskega znanja v šolski knjižnici, kjer smo po obisku Mestne knjižnice in čitalnice izvedli kulturni dan z raznovrstnim programom. 

S šolskim letom 2024/2025 smo kulturni dan izpustili iz programa knjižnice, ohranili pa bralno-spodbujevalni projekt, ki po novem obsega pripravo učencev v šolski knjižnici ter obisk splošne knjižnice. Tam jim v dveh šolskih urah projekt, knjigo, pa tudi značilnosti, organizacijo, ponudbo ter delo knjižnične ustanove podrobneje predstavijo. V skupinsko reševanje jim ponudijo tudi nekaj knjižničnih izzivov. 

Knjigo berejo za domače branje v okviru ur slovenščine.

Skupaj navijajmo za branje!

Rastem s knjigo 2023/2024