Šolsko delo

Šolska knjižnica je oporni steber šolskega in pedagoškega dela. Nudimo pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva za delo pri pouku, razne domače naloge, pisanje referatov, seminarskih nalog,  oblikovanje plakatov, strokovno delo  in samoizobraževanje učiteljev. Gradivo hranimo v šolski, strokovni knjižnici ter učbeniškemu skladu – ločenemu delu knjižnice.