Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk (The International Bookmark Exchange)

For the English translation of the article, prepared especially for our Indian partner school and its students, scroll down to find it right after the Slovenian article.

Mesec oktober je razglašen za mednarodni mesec šolskih knjižnic. Organizacija IASL (International Association of School Librarianship) se šolske knjižnice trudi promovirati na različne načine.

Letos smo se na Osnovni šoli Idrija prvič vključili v njihov projekt Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk. Za previden začetek smo sklenili vključiti približno 70 učencev. IASL nas je povezala z indijsko šolo Adani Vidya Mandir. To je šola, ki je nastala s plemenitim vzgibom, ponuditi mesto talentiranim otrokom, ki sicer, zaradi ekonomskih omejitev,  ne bi imeli možnosti izobraževanja.

V projekt smo se podali s polnim sodelovanjem ter podporo učiteljice ge. Urške Boškovič. Sodelovali so učenci 5., 6. in 9. razreda.

Delo je v vseh oddelkih potekalo na podoben način. Zbrani v šolski knjižnici ali računalniški učilnici smo uvodoma spoznali Indijo in našo partnersko šolo. Šestošolci so izdelali skupen plakat, ki so ga dokončali pri razredni uri.Devetošolcem smo pripravili delovne liste, ki so jih sproti pridno izpolnjevali. Na ta način so učenci oblikovali predstavo, komu in kam bodo poslani njihovi izdelki. Pojasnili smo jim princip ter izhodišče izdelave kazalk, nato pa so jih, razen petošolcev, ki so jih izdelovali v podaljšanem bivanju, oblikovali doma.Nastale so srebrno-sivo-rdečkaste knjižne kazalke, s katerimi smo skušali predstaviti lokalne značilnosti. V unikatne ideje učencev so se priteple in prepletle cinabaritna ruda, mehke linije prelivajočega se živega srebra ter nežno vzorčenje idrijske čipke.  Vsaka je bila opremljena s kratko predstavitvijo izdelovalca. Starejši, angleščine bolj vešči učenci, so dodali še dobro misel za nove lastnike.

Napisali smo pismo celotni šoli in kazalke so odletele v nebo. Že po štirinajstih dneh so prispele v prave roke. Kako vemo? Ker nas je o tem prijazno obvestila ga. Raji Jayaprasad, ravnateljica šole Adani Vidya Mandir.  (Mimogrede … čisto slučajno, ali pa kot naročeno, smo v eni izmed naših knjižnih novosti knjižnice Prihrani mi mesto pisateljic Sarah Weeks in Gite Varadarajan izvedeli, da ima Vidya Mandir v prevodu prav lep pomen. Pomeni namreč tempelj znanja.)

Ravnateljica nam je v elektronskem sporočilu med drugim zapisala: » Hvala za poslane, premišljeno oblikovane, čudovite knjižne kazalke. Naši učenci so zelo zadovoljni, da so jih prejeli. Rastavili smo jih, da jih bo lahko videla cela šola. Naše kazalke smo odposlali. Izdelali so jih učenci 6. In 7. razreda. Pri izdelavi so razmišljali o raznoliki kulturi, glasbi in plesnih oblikah naše dežele.« Kratek prispevek z vključenimi fotografijami naše zbirke so objavili tudi na svoji spletni strani. Lahko si ga ogledate na povezavi http://www.adanividyamandir.org/ (v galeriji spodaj).

Na OŠ Idrija nas veseli, da so veseli oni. Medtem smo tudi mi že prejeli pošiljko iz Indije. Po nepričakovanem zapletu na carinski pošti, ki je bil sicer hitro rešen, so indijsko pisane kazalke že razstavljene v vitrinah ob šolski knjižnici. Zatem bodo izročene v roke tistih, ki so jih nestrpno pričakovali in si jih prav gotovo tudi prislužili.

——————————————————————————————————————–

The month of October has been declared the International School Library Month. The IASL (International Association of School Librarianship) is trying to promote it in different ways.

This year our school has joined their project The International  Bookmark Exchange for the first time. For a careful start we had decided to include approximately 70 students. IASL paired us with the Indian school Adani Vidya Mandir. The school was established with a noble goal – to offer the education to talented children who would – due to economic difficulties – have no opportunity of education.

The project was run with full support and participation of one of our English language teachers Mrs. Urška Boškovič, and it included students of 5th (10 years old), 6th (11 years old) and 9th grade (14 years old).

The activities were similar in all the classes. Groups learnt about India and our partner school in the school library or school computer room. The students of the 6th grade worked in small groups to find out interesting facts and made a poster as their final product, while the students of the 9th grade filled in the prepared work sheets about India and our partner school. In this way the image of where and to whom their bookmarks were going to be sent was clearly developed. We presented the principle and starting point of the bookmarks, while the bookmarks as such were made at home (children of the 5th grade were making them during the afternoon care classes). Finally, silver-grey-red bookmarks, presenting our local characteristics, were produced. The ore mine, soft lines of overflowing quicksilver and tender patterning of Idrija lace were intertwined with the unique students’ ideas. Each bookmark was equipped with a short description of the author, senior students who are more skilled in English, added a good thought for the new owners as well. We wrote a letter for our partner school and then the bookmarks flew towards their destination. It took only a fortnight and they reached their final destination. How do we know it? Because we were kindly informed about it by dr. Raji Jayaprasad, the Adani Vidya Mandir’s principal. (By the way, totally by chance, or maybe just as ordered, we came upon the translation of the name Vidya Mandir in one of the new books of our library collection entitled Save me a seat written by Sarah Weeks and Gite Varadarajan: it has a really nice meaning – the temple of knowledge.)

The headmistress, among the other things, wrote: ‘ Thank you for the beautiful bookmarks which you have sent to us . It was so thoughtfully designed  by your students and teachers. Our students are very delighted to receive the same.   We have kept the Book marks  for the display so that the whole school can see the same. We have dispatched the bookmarks from our school which is prepared by the 6th and 7th grade students. They have come out with varied culture, music and dance forms of our country.’ They added a short article (photos of our bookmarks collection included) to their school’s website.

In Primary School Idrija we are delighted that they are pleased. Meanwhile we have also received the shipment from India. After an unexpected brief complication at the customs post office, which was happily soon resolved, the colourful Indian bookmarks are already exhibited in the showcases next to the school library entrance. Afterwards they will be given into the hands of those who were so impatiently awaiting them and did surely very well earn them as well.

Urška Boškovič in Martina Vidmar