Z 12. 4. 2021 šolska knjižnica odprta za vse uporabnike

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, se učenci vračajo v šolo k običajnemu pouku.

Šolska knjžnica bo za izposojo in vračanje knjig ter drugih gradiv ponovno na voljo vsem učencem.

Čitalnica bo zaprta.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo v knjižnico prihajali v dogovoru z razredničarkami.

Vsi uporabniki morajo ob obisku upoštevati splošna pravila in predvsem paziti na medsebojno varnostno razdaljo.

V knjižnici je lahko istočasno največ 5 obiskovalcev.

Hvala za razumevanje.

Knjižnica ponovno odprta za vse učence

S 15. 2. 2021 bo šolska knjižnica ponovno odprta za izposojo in vračanje gradiv za vse učence.

Čitalnica bo zaprta.

Učenci 1. triletja v knjižnico ne bodo prihajali sami, ampak v dogovoru z razredničarkami.

Vsi uporabniki morajo ob obisku upoštevati splošna pravila in predvsem paziti na medsebojno varnostno razdaljo.

V knjižnici je lahko istočasno največ 5 obiskovalcev.

Hvala za razumevanje.

 

Izposoja in vračanje knjig

Z 9. 2. 2021 bodo učenci od 1. do 3. razreda izposojo in vračanje knjig ponovno urejali v šoli. Način bo enak jesenskemu.

Za učence od 4. do 9. razreda ohranjamo trenutnim razmeram prilagojen urnik in postopek. 

Najavite se do 10. ure na dan vračila/prevzema na elektronski naslov ali telefon šolske knjižnice:

knjiznica.osidrija@guest.arnes.si

05 37 26 220.

Ob kontaktu navedite točen seznam gradiva, ki si ga želite izposoditi, ter ime, priimek in razred učenca. Dostopnost (ali je knjiga prosta) lahko preverite v katalogu naše knjižnice na sledeči povezavi: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=osidr

Če določenega gradiva trenutno nimamo na voljo, vas bomo obvestili.

Vstop v šolo ni dovoljen.

Izposoja in vračanje bosta potekala skozi okno likovne učilnice (pot mimo športnega centra) od ponedeljka do petka med 13.00 in 14.00.

 

šolski knjižničarki

Knjižnica odpira svoja vrata

Šolska knjižnica vas ponovno vabi med bogato zalogo gradiva. Žal bo delovanje prilagojeno trenutnim razmeram.

Šolska knjižnica bo odprta samo za izposojo in vračanje gradiv. Čitalnica bo zaprta, kar pomeni, da v prostoru ne bo možno brati, pisati nalog, uporabljati računalnika.  Zadrževali se boste lahko samo kratek čas, le da si boste izposodili in vrnili gradivo. Odprta bo od ponedeljka, 7. 9., dalje po običajnem urniku od 7. do 14. ure.

Po vračilu shranimo knjige v tridnevno karanteno, zato si jih ne bo mogoče takoj izposoditi. Rezervacije ne bodo možne.

Učenci 1. triletja v knjižnico ne bodo prihajali sami, ampak v dogovoru z razredničarkami, predvidoma vsakih 14 dni.

Vsi uporabniki morajo ob obisku upoštevati splošna pravila in predvsem paziti na medsebojno varnostno razdaljo. V knjižnici je lahko istočasno največ 10 obiskovalcev. Učenci morajo uporabljati obrazne maske.

Učbeniški sklad

Prvi teden pouka si bodo učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih bo potrebno na koncu šolskega leta vrniti.

Prvošolci, drugošolci in tretješolci pa bodo prejeli brezplačna učna gradiva. Teh ne vračate.

Učence in starše prosimo, da izposojene učbenike doma pregledate in obvezno zavijete v nov ovitek, ki ga boste morali ob koncu šolskega leta odstraniti. Novi učbeniki so že zaščiteni s folijo. Tudi na te namestite nov ovitek, ob vračilu ga boste odstranili, zaščitna folija pa mora ostati nepoškodovana.

Na ovitke dodajte nalepko z imenom, priimkom in razredom. Tako se boste izognili zamenjavam učbenikov med sošolci.

Učbenike si zgolj izposojate, dobite jih v brezplačno uporabo, zato ste dolžni  z njimi ravnati skrbno in odgovorno.

Seznami potrebščin za šolsko leto 2020/2021

Objavljamo sezname šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Najdete jih TUKAJ. Navedeni so učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu.
Osnovna šola Idrija omogoča učencem, da si brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada šole na začetku šolskega leta in večina to možnost izkoristi. Dolžnost učencev je, da z izposojenim gradivom ustrezno ravnajo in ga na koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico.

Če si učbenikov ne želite izposoditi, prosimo, izpolnite ODJAVNICO in jo pošljite po pošti ali na elektronski naslov v šolsko knjižnico do 30. junija 2020.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo učno gradivo, to je delovne zvezke, prejeli v brezplačno uporabo prvi teden pouka.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vsa sredstva za delovanje učbeniškega sklada in za nakup učnih gradiv za prvo triletje.

Elektronski naslov knjižnice: knjiznica.osidrija@guest.arnes.si