Z učenci oddelka NIS

Letos so nas učenci 1. in 5. razreda oddelka NIS obiskali že dvakrat.

Vedno smo čas namenili branju in pogovoru, a  drugi obisk je bil vseeno nekoliko drugačen. Otvorili smo bralno značko in prvošolcem izročili darilne knjige Društva Bralna značka Slovenije. Potem ko smo prisluhnili knjižnični novosti Nekoč je bil pingvin avtorice Magde Brol, je vsak izdelal še preprosto lutko pingvinčka.