Pot knjige

Ura knjižnično informacijskega znanja z naslovom Pot knjige se izvaja v 4. razredu. Letos je še nismo izpeljali. Pot knjige lahko ponovite tudi sedanji učenci 5. in 6. razreda.

Najprej si preberite tekst, zapisan v predstavitvi Pot knjige (klik!). Ko menite, da ste si zapomnili dovolj informacij, pridobljeno znanje preizkusite s spodnjo vajo.

Vir v vaji uporabljenih sličic: internet