Pa jo imamo … dolgo pričakovano novo šolsko knjižnico

O novi šolski knjižnici je bilo že polno govora. Končno ji tudi mi namenjamo nekaj besed.

Pridobljene novosti smo se vsi, zaposleni, učitelji, učenci, dodobra in z lahkoto navadili.  Širša javnost si jo je lahko ogledala na odprtem dnevu šole konec novembra. Manjkalo ni obiskovalcev ne odobravajočih pohval. 

Ideja za nov hram modrosti sega v čase, ko je vodja knjižnice Mira Tratnik sedla na sedanje delovno mesto, ko je ravnateljica šole Ivica Vončina pričela svoj prvi mandat. Od zamisli do izvedbe so pretekla leta. Slednjič je ob sanaciji šole obveljalo, da se mu nameni del podstrešja razredne stopnje, za kar je bilo najprej potrebno dvigniti podstrešni prostor. Dalje smo upoštevali smernice, standarde, normative za načrtovanje, gradnjo in opremo knjižnic, glede na izkušnje v stari knjižnici tudi lastne ter potrebe uporabnikov. Arhitekti so osnovne predloge upoštevali in jim dodali unikatno piko na i.

Do oktobra 2022, ko smo končno pričeli s selitvijo, so vodilni šole, občine, drugi izvajalci preživeli marsikateri sestanek, preteklo je veliko del. A tudi prepreke ne trajajo večno. Uspelo je in sedaj se lahko pohvalimo s svetlo, prostorno, še vedno dobro založeno šolsko knjižnico. Če je bilo poprej potrebno po hodnikih, stopniščih, v druga nadstropja, da smo uspeli zadostiti željam uporabnikov ter dosegli vse knjižnici pripadajoče prostore, so se ti zdaj združili na enem mestu. Ob centralni šolski knjižnici, namenjeni predvsem učencem, je strokovna knjižnica za učitelje, učbeniški sklad s skladiščem, na dosegu roke imamo novo, dobro opremljeno računalniško učilnico, več računalniških mest je tudi v knjižnici sami.

Okrog 30 000 enot gradiva smo preselili hitro – v dobrem tednu. Zaslužni so prav vsi učenci šole. Ponosno in zavzeto so sodelovali v “živi verigi”. Nedvomno so pomagale tudi močne roke nekaterih učiteljev in učiteljic. Selitev nam je precej olajšala druga pridobitev sanacije šole – dvigalo. Prostovoljno so po pouku prenos gradiva iz starega v novi prostor še dodatno pospešili nekateri učenci in učenke.

Ko te dni zaidemo mimo pretekle knjižnice, kar težko verjamemo, kako majhna je bila. Smo pa zato toliko bolj veseli sedanjega razkošja.

Da koga poimensko nehote ne pozabimo, se iskreno zahvaljujemo prav vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da se med knjigami po novem srečujemo v tretjem nadstropju. V delu šole, ki so ga mlajši učenci ob prvem vstopu poimenovali kar najlepša knjižnica sveta.