Predstavljamo stripe 6. in 7. razreda

Tik pred in tik za novoletnimi počitnicami so šestošolci in sedmošolci v okviru predmeta slovenski jezik ustvarjali stripe.

Šestošolci so imeli nalogo v stripovsko obliko preoblikovati del besedila o Naočniku in očalniku avtorja Leopolda Suhodolčana.

Sedmošolcem je bilo danih na voljo več možnosti: ali so v likovno predlogo vnesli besedilo ali po besedilni predlogi ustvarili likovno podobo, lahko so izdelali novoletno obarvan strip ali pa sledili čisto svoji ideji.

Od množice izdelkov jih predstavljamo le nekaj. Nekateri so močni v svoji sporočilnosti, drugi v likovni podobi. Učenci so se posluževali različnih stilov. Izvirnost je bila seveda dobrodošla.

Stripi šestošolcev:

Izdelke sedmošolcev najdete v spodnjih galerijah.

Vnos besedila v likovno predlogo:

Izdelava stripa po besedilni predlogi:

Izdelava stripa z novoletno tematiko:

Izdelava stripa po lastni ideji: