Knjižne origami kazalke

Pred jesenskimi počitnicami so knjižne kazalke izdelovali tudi tretješolci. V okviru knjižnično informacijskega znanja smo osvežili spomin o ustreznem rokovanju s knjižnim gradivom.

Preproste origami kazalke so otrokom vedno v igro in veselje.