V šolski knjižnici se dogaja …

31. 3. ne zaključuje le meseca marca, konec je tudi enega bolj pestrih tednov v knjižnici.

Poleg nepogrešljivih Torkovih 20 smo v tem tednu izvedli še 9 ur knjižnično informacijskega znanja.

S 6. razredom smo potovali v preteklost. Na poti so se učenci, med brskanjem po knjigah z zgodovinsko tematiko, ponovno srečali s pisavo od prvih zametkov vse do reformacije. Končni izdelek so bili plakati, trenutno razstavljeni ob vhodu v knjižnico.

V 7. razredu smo združili moči skupaj z učiteljico državljanske in domovinske vzgoje ter etike, Marijo Majnik. Izpeljali smo ure na temo človekovih in otrokovih pravic. Učenci so razmišljali o njihovi pomembnosti ter obnovili še postopek navajanja knjižnih virov.

8. razred se nam tokrat ni pridružil v knjižnici, ampak smo se združili v računalniški učilnici. Tudi tu smo sodelovali z učiteljico Marijo Majnik. Z učenci smo ponovili navajanje spletnih virov, dalje pa so na spletu iskali praktične informacije o Evropski uniji.

9. razredu so bili v listanje in uporabo ponujeni slovarji naše priročne zbirke. Zbrani v knjižnici so iskali pomene, prevode besed, ki jih v vsakdanjem življenju ne slišijo prav pogosto ali se z njimi še ne srečujejo.

Stopnišče razredne stopnje se je, pod rokami učiteljice Lidije Kacin in z gradivom knjižnice, za dva tedna  spremenilo v rimane korake.  Otroci so med potjo lahko iz kuvert vzeli pesmice in si jih prebrali, bolj radovednim pa so bile na voljo pesniške zbirke različnih avtorjev.

V šolskem letu 2016/2017 nam je tako uspelo izpeljati že preko 130 ur knjižnično informacijskega znanja, kar brez sodelovanja učiteljev ne bi bilo izvedljivo. Hvala vsem, ki se nam vedno radi pridružite. Hvala tudi tistim, ki se nam morebiti še boste.